De schoolvakanties zitten er weer op. Wij bidden, dat de kinderen en de jonge mensen op hun scholen behalve een heleboel kennis ook een heleboel wijsheid en eerbied bijgebracht wordt. Mag er een jong geslacht opgroeien dat met liefde God dient en vreest! Met een hartelijke groet,

uw ds. J.A.H. Jongkind.