Ga naar de inhoud

Tenslotte

Graag herhaal ik nog even, dat u allemaal hartelijk welkom bent om op D.V. 19 aug. a.s., om 19.00 uur, hier in de kerk, de samenkomst mee te maken bij het 25-jarig huwelijk van onze diaken G. Korevaaar en zijn vrouw. Wij wensen hen en hun kinderen in de kerk een mooi dankmoment toe. Ik dank diaken P.J. Verwoert voor het verzorgen van de “Kerkbode” tijdens mijn vakantie. De basisschool begint maandag weer. Wij wensen de kinderen en die hen onderwijzen een leven van blijde dankbaarheid toe en dichtbij de Heere. Met een vriendelijke groet,

uw ds. J.A.H. Jongkind.