Ga naar de inhoud

Tenslotte

We sluiten dit gemeentebericht af met het gedicht dat ik aan het slot van de preek van afgelopen zondagavond heb voorgelezen. Het is van Gerard Wijdeveld (geb. 1905). Het heet “Lied”.

Met een hartelijke groet,

uw ds. J.A.H. Jongkind.

Er is een Lam, dat bloedt,

Er is een Lam, dat bloedt…

en ik, die Hem aanschouwen moet

en van mijzelve zeggen moet:

ik ben het, die U bloeden doet.

En dat ik U zóó bloeden zag,

zal `t mij behoeden éénen dag

voor weder, weder zonden?

Ik zal U talloos wonden

en roepen om Uw bloed…

Wat ik U daarom zeggen moet?

Wat ik U zeggen moet?

Er is een Lam, dat bloedt…