Ga naar de inhoud

Tenslotte

“Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God; niet uit werken, opdat niemand zou roemen”. (Efeze 2:8-9)

Met een hartelijke groet en goede zondag toegewenst! De kerkenraad.