Na 45 jaar is dhr. M.C. de Jong, “Meester Maarten”, gestopt met het zondagsschoolwerk. We zien terug op een heel mooi afscheid. Wij danken dhr. De Jong voor al het werk van al die jaren en wij danken de (andere) personeelsleden voor het mooie afscheid, dat zij hun collega hebben bereid. Wij danken ook “Juffrouw” Corrie van Dijk nu zij na heel wat jaren afscheid van de zondagsschool heeft genomen. Wij denken goed terug aan de tijd dat wij zo met elkaar verbonden waren. Corrie, het ga ook jou goed! Met het oog op het a.s. feest van Pinksteren sluit ik af met een lied dat daar mooi bij aansluit en dat zondagmorgen met het “zingen voor de dienst” er ook bij is:

“Lof, eer en prijs zij God
door aller scheps`len tongen,
op Zijnen hemeltroon
aanbiddend toegezongen:
de Vader en de Zoon,
die met de Heil`gen Geest,
Drieënig God, steeds blijft,
en immer is geweest”.

Met een vriendelijke groet,

uw ds. J.A.H. Jongkind.