“Ik zal u geen wezen laten; Ik kom weder tot u” (Joh.14:18). De Heere Jezus bedoelt: “Ik zal u geen wezen laten worden”. Het is zo, dat de Heere Jezus ons wel verlaat, maar niet loslaat. Hij gaat in zekere zin wel weg en toch ook weer niet.”Ik kom weder tot u”. Bedoelt Hij daar Zijn komst met Pinksteren door de Heilige Geest of bedoelt Hij daar Zijn wederkomst op de jongste dag mee? Het antwoord is: “Beide!” En de Heilige Geest zorgt intussen als een vader en als een moeder voor ons. Wij zijn niet alleen! Met een hartelijke groet,

uw ds. J.A.H. Jongkind.