Ga naar de inhoud

Tenslotte

Ik wil het graag met u delen, dat wij de komende zondagmorgen in Nieuwpoort bij de doop zijn van ons kleinkind en ons neefje Arne. In het bijzonder de jongens en de meisjes die voor een examen zitten, wens ik alle kracht toe en discipline. Jullie moeten in deze spannende tijd, net als in iedere spannende tijd, maar extra dicht leven bij God en Zijn woord. Dat is de enige goede weg: de weg die je samen met de Heere God gaat. Met een hartelijke groet aan u allen,

uw ds. J.A.H. Jongkind.