Extra blij gaan wij met de Goede Vrijdag en met Pasen op naar Gods huis. Onze grote Daniël is niet in de bange leeuwenkuil gebleven. Wij horen het de Heere Jezus deze dagen in de geest zeggen: “Mijn God heeft Zijn engel gezonden; en Hij heeft de muil van de leeuwen toegesloten!” (vgl. Dan.6:23). Met een hartelijke groet aan u en jullie allen,

uw ds. J.A.H. Jongkind.