Ontvangt u allen, niet in het minst als zieken en aan huis gebondenen, de vriendelijke groeten van

uw ds. J.A.H. Jongkind.