Terwijl ik dit met de maandagmorgen schrijf, sneeuwt het buiten. De wereld is vandaag wel een hele mooie wereld. De taal van de natuur is niet de heldere taal van de bijbel. Want alleen de bijbel wijst ons God duidelijk en zonder omwegen aan. Maar wanneer we Hem vanuit de bijbel kennen, gaan we iets van Zijn wonderlijke handelen ook herkennen in de natuur. Misschien is deze mooie sneeuwwereld voor u ook een heenwijzing naar de eens totaal herschapen en vernieuwde wereld. In Ps.116:2 lezen we de woorden: “Want Hij neigt Zijn oor tot mij”. Eigenlijk zou je Hem dat moeten zien doen. Vlakbij onze lippen, als we misschien alleen maar fluisterend wat durven zeggen, legt Hij zijn oor. Vlakbij onze lippen. Vlakbij onze mond. Hem ontgaat niet een letter van al wat wij spreken. Hij neigt Zijn oor. Zo leven wij aan op de avondmaalszondag. Wij bidden voor elkaar en onszelf om Gods rijke zegen. Met een hartelijke groet,

uw ds. J.A.H. Jongkind.