Van harte leven wij mee met dhr. J. Bos die onlangs een van zijn dochters heeft verloren. Dat is zijn dochter Marianne. Zij werd 52 jaar. Zij woonde in Hasselt. Op 25 febr. j.l. vond daar haar begrafenis plaats. Dit is voor dhr. Bos heel, heel moeilijk. God alleen kan hem hier maar in troosten. God, die tegen Zijn knechten heeft gesproken: “Troost, troost, Mijn volk” (Jes.40:1). Graag ontmoeten wij zowel de komende zondag als op de Biddag heel de gemeente (voor zover mogelijk natuurlijk) in de diensten die hier boven staan aangekondigd. Laat het ons een eer zijn van de grote Profeet en Leraar, Jezus Christus, een met liefde luisterende leerling te zijn! Met een hartelijke groet,

uw ds. J.A.H. Jongkind.