Ter voorbereiding op het Heilig Avondmaal van de a.s. zondag heb ik enige treffende zinnen overgenomen uit het boekje “Levenskracht” van ds. J.T. Doornenbal. “Van de pelgrims naar Jeruzalem wordt gezegd: Zij gaan van kracht tot kracht, een ieder van hen zal verschijnen voor God in Sion (Ps.84:8). Een diep en onuitsprekelijk heimwee doortrilt het hart van de dichter. Daarheen te mogen opgaan, daar te mogen wonen! In de geest ziet hij de pelgrims optrekken naar Jeruzalem en tegelijk alle geestelijke pelgrims van alle tijden en eeuwen op reis gaan naar de Godsstad, naar het Jeruzalem dat boven is. Van kracht tot kracht. Wij kunnen niet met zekerheid zeggen wat dit woord betekent. De verklaringen zijn velerlei. Maar het betekent zeker niet dat ze sterker worden in zichzelf. Dat blijkt uit de woorden: Welgelukzalig zijn zij, wier sterkte in U is. Wij kunnen dit ook vertalen met: van krachtbron tot krachtbron. Telkens komen nieuwe ontberingen en rijzen nieuwe klachten op. Maar steeds als de nood op het hoogst is, is de redding nabij. Zelfs in onbewoonde streken vloeien beken en lichten sterren nacht op nacht. God bereidt Zijn matte erfenis telkens weer een Elim in de woestijn. Maar…niet om daar te blijven en de pinnen van de tenten vast in de bodem te slaan. Nee, eerder om door de kracht van de vertroosting met nog meer moed de reis naar het Vaderland voort te zetten. En de reis kort reeds in. Velen zijn al Thuisgekomen”. Met een hartelijke groet,

uw ds. J.A.H. Jongkind.