Wij ontvingen van Edwin en Petra Borsje uit Uden het bericht van de geboorte, op 10 jan. j.l., van hun dochter Laura Carmen Naomi. Laura is de roepnaam. Het is mooi om zo nog met het geluk van ons oud-gemeentelid Edwin en zijn gezin mee te mogen leven. Wij bidden, dat het kleine meisje tot blijdschap van haar ouders en van heel veel mensen opgroeien mag. Wij zien weer biddend uit naar de komende zondag. Wij komen bij God niets tekort. Laat de trouwe Geest van God ons mogen leiden om met ijver in de dienst van de Heere te staan. “Het is goed om de Heere te loven en voor Uw Naam psalmen te zingen, Allerhoogste; in de morgen Uw goedertierenheid te verkondigen en Uw trouw in de nachten” (Ps.92: 2 en 3). Met een hartelijke groet,

uw ds. J.A.H. Jongkind.