Onze kerkbodestukjes zijn maar gewone boerenstukjes. En daar is niets mis mee. Maar we sluiten de berichten van dit jaar toch graag met enige kunstzinnigheid af. Ik hoop natuurlijk wel, dat die kunstzinnigheid ook stichtelijk is. Daar is dit blad ook de “Kerkbode” voor. Wie trouwens de naam van Gerrit Achterberg iets zegt, kan ik het mooie foto- en verhalen- en interviewboekje “In de voetsporen van Gerrit Achterberg” van W. van Amerongen sterk aanbevelen waar ik dit gedichtje in vond. Het geeft ook een heel mooi beeld van de kastelenstreek ten zuiden van Doorn. Het kost ong. €19,- en het ISBN-nummer is 978-90-78568-14-8.

Bekering

Gij hebt het hoog geheim doorbroken, Heere Jezus,
tussen ons en den Vader, naar Uw Woord
mogen wij zonder zonde zijn en nieuwe wezens,
wat er ook in ons leven is gebeurd.

Ik deed, van alles wat gedaan kan worden,
het meest misdadige – en was verdoemd.
Maar Gij hebt God een witte naam genoemd,
met die van mij. Nu is het stil geworden,
zoals een zomer om de dorpen bloeit.

En moeten ook de bloemen weer verdorren:
mijn lenden zijn omgord, mijn voeten staan geschoeid.
Uit Uwe hand ten tweeden maal geboren.
schrijd ik U uit het donker tegemoet.

Ik wens u, mede namens mijn vrouw, een goed kerstfeest toe en een gezegende jaarwisseling.

uw ds. J.A.H. Jongkind.