Wat is het in de kerk een heerlijke tijd. Steeds horen wij tot onze troost hoe de Heere Jezus in het voetspoor van al de beloften die God aan Zijn volk al heel lang had gedaan in de wereld is gekomen. Zien ook u en ik met een brandend hart naar Hem uit?! Met een hele vriendelijk groet voor u allen,

uw ds. J.A.H. Jongkind.