Ga naar de inhoud

Tenslotte

Tenslotte: Wij leven van harte mee met dhr. en mevr. Piet en Marianne School-Bakker. De oude moeder School uit Handel in N.-Brabant is vorige week overleden. Zo komen de kinderen “vooraan” te staan. Ook dit sterven zegt wat een ernstig leven dat wij leven. Moge God zich over ons ontfermen. Ontvangt u allen de vriendelijke groeten van

uw ds. J.A.H. Jongkind.