Ik houd veel van onze traditionele huiselijke feesten. Maar als ze op een zondag vallen, geven ze mij toch enige reden tot zorg. U neemt het mij niet kwalijk, als ik u op een vaderlijke toon zeg: “Laat het ons een eer zijn om de kerk en de zondag ook op 5 dec. niet in het gedrang te laten komen”. Weest u God en Zijn genade bevolen en ontvangt u de hartelijke groeten van

uw ds. J.A.H. Jongkind.