Esther was eerst niet zo moedig. In Esther 4 kunt u dat lezen. Zij moest er haast toe worden gedwongen om naar de koning te gaan. Dat kwam niet uit haar zelf op. Dat komt nooit uit een mens op. Ook dat wij het leven en het lijden van de Heere Jezus delen en het Avondmaal houden, komt niet uit onszelf op. Maar uit God komt dat op. Maar dan is het zo, dat je de beslissing om je te bekeren niet nog weer langer voor je uitschuiven kunt. Om hele hoge belangen gaat het. En niet minder dan ons leven staat op het spel. Verwacht het voor de komende avondmaalsviering maar niet van uzelf. Maar verwacht “verkwikking (blijdschap) en verlossing uit een andere plaats” (vgl. Esther 4:14). Wij bidden om een gezegend Avondmaal en een gezegende nabetrachting. Met een vriendelijke groet,

uw ds. J.A.H. Jongkind.