Tenslotte: “Bewaar mij, o God! Want ik betrouw op U” (Ps.16:1). Dat lijkt me als inleiding op de voorbereidingsweek een goed woord. De bekende C.H. Spurgeon zegt bij deze tekst o.m.: “Jezus Christus, de Zoon van God, Die geen enkele neiging tot zondigen had, stelde Zichzelf onder de schaduw van de almachtige vleugels van God. Zal ik mijzelf dan, vertrouwend op mijn eigen onkreukbaarheid op mijn eigen wilskracht, goddeloos en aanmatigend in gevaar durven begeven? God verhoede, dat u of ik ooit zo zou handelen. Als Jezus dus al bad: Bewaar mij, o God, met wat voor een ernst moet elk van ons dan niet tot de Heere roepen: Houd U mij staande, dan zal ik veilig zijn!” En hij zegt ook: “Bid dit gebed in het bijzonder in de geestelijke zin. Bewaar mij voor de wereld. Laat mij niet in haar roes weggevoerd worden, geef dat ik niet vatbaar ben voor haar gevlei. Bewaar mij voor de duivel, laat hem mij niet verzoeken boven wat ik kan dragen. Bewaar mij voor mijzelf, bewaar mij ervoor om jaloers, egoïstisch, hooghartig, trots of lui te worden. Bewaar mij voor al die kwade dingen waarin ik anderen zie vallen. Behoed mij voor het kwaad dat ik ken en voor het kwaad dat ik niet ken” (uit: “Jezus in de psalmen”, uitgeverij P. Boekhout in Tholen, 2010). Met een vriendelijke groet,

uw ds. J.A.H. Jongkind.