Ga naar de inhoud

Tenslotte

Wij zien uit naar de komende zondag en wij zien ook uit naar de Dankdag. Psalm 103 zet hoog in. “Loof de Heere, mijn ziel, en al wat binnen in mij is, Zijn heilige naam. Loof de Heere, mijn ziel, en vergeet geen van Zijn weldaden” (vers 1 en vers 2). Dat is nuttig voor ons geestelijke leven om m.n. op de Dankdag stil te staan bij de goedheid van God. Een mooi voorbeeld van “positief denken” is dat. De ellende en de narigheid blijft ons dikwijls meer bij dan het goede dat wij ondervinden. Als wij worden gekleineerd blijft dat vaak hangen. Maar heel moeilijk zetten wij dat van ons af. En wij blijven er onszelf mee kwellen. Maar psalm 103 denkt in een veel positievere richting. “U moet niet uw narigheden blijven koesteren”, zegt die psalm, “Maar u moet uw zegeningen tellen”. Onze littekens bekijken wij niet zelden als met een loep. Maar het is veel beter om wat wij ontvingen van de Heere uit te stallen. Jongens en meisjes, komen jullie ook trouw tot de diensten van de Dankdag op? En gaan wij, als ouderen, onze jeugd daarin voor? Wij bidden, dat dat echt in ons mag leven: “Loof de Heere, mijn ziel!” Met een hartelijke groet,

uw ds. J.A.H. Jongkind.