De komende zondag hoop ik met de keuze van stof voor de preek rekening te houden met het onderwerp van de deze week gehouden V.B.C. Na de dienst zingen we met elkaar het versje van deze V.B.C.-week. We zijn blij, dat onze jongeren na hun “weekend” in Voorthuizen weer veilig zijn thuis gekomen. Onze kosteres, mevr. Mieke Kortlever- den Boer, dankt u hierbij hartelijk voor uw vriendelijke meeleven voor en na haar operatie. En ik sluit graag af met een klein gedichtje van Ellen van Monsjou-Krijger dat het eind vormde van een lezing van een geriatrisch specialiste, die ik de vorige week in Gorinchem mee mocht maken.

Niet
wat ons wordt aangedaan
doet ons
op of ondergaan
maar
onze wijze
van ernaar kijken
zal ons verarmen
en verrijken

Met een hartelijke groet,

uw ds. J.A.H. Jongkind.