Voor mij ligt de jongste brochure van de “Willem de Zwijgerstichting” van de hand van dr. J. Hoek met als titel: “Hoe kom ik in de hemel?” Ik citeer een paar regels van blz.12: “De dood komt in veel preken en verhandelingen uit die tijd (de 17e en 18e eeuw)….voor het voetlicht. Tegelijk worden de registers van troost en bemoediging royaal opengetrokken. Deze positieve benadering staat tegen de achtergrond van een waarschuwend, onderscheidend spreken. De stervenstroost geldt namelijk alleen de gelovigen. Zij zijn het die tijdens hun leven een goede voorraad hebben aangelegd met het oog op de winter van de dood. Wie slaapt in de oogst is een bedelaar in de herfst. In de zomertijd van het leven komt het er op aan ijverig te verzamelen wanneer het Woord van God bloeit en groeit en veel vruchten geeft”. Met een vriendelijke groet,

Ds. J.A.H. Jongkind.