Wij sluiten dit gemeentebericht af met het gedicht “Ik ben de zonde moe” van Jaqueline van der Waals (1868-1922), dat ik in de zondagavonddienst van 10 jan. j.l. u heb voorgelezen.

Met een hartelijke groet,

uw ds. J.A.H. Jongkind.

“Ik ben de zonde moe

Ik ben de zonde moe, en mijn berouw.

Ik ben het zoeken moe naar God, die ik niet ken,

En die ik toch zo gaarne kennen zou.

Ik ben mijn zwakheid moe en mijn verdriet,

Mijn arbeid en mijn hoop en mijn genot.

Maar bovenal het zoeken naar mijn God!

Ik ben het zoeken moe….Maar God niet.

Hij ziet en kent mijn zonden en vergeeft

Ze 70 maal 7 maal.

En Hij wil niet, dat mijne ziele sterft, maar leeft.

O, wonderbare goedheid van den Heer,

Die naar zo moedeloos een ziel nog vraagt,

Die alle dingen en ook mij verdraagt”.