Ga naar de inhoud

Tenslotte

U heeft het misschien al wel waargenomen, dat de keuken en het halletje aan de oostkant van de kerk een flinke opknapbeurt hebben gekregen. Het ziet er nu weer goed uit. We zijn ouderling-kerkrentmeester M.C. de Jong, die dit nagenoeg helemaal alleen gedaan heeft, hier heel dankbaar en erkentelijk voor. Dit heeft u heel wat uren en inspanning gekost! U fluisterde mij als een echte kerkrentmeester in, dat ik bij dit bedankje maar een vriendelijke lijn moest trekken naar de extra maandelijkse collecte. De gedachte daarbij is, dat we het dan toch nog met elkaar doen. Dus de extra maandelijkse collecte bevelen wij u voor dit keer extra hartelijk aan! Met een vriendelijke groet,

uw ds. J.A.H. Jongkind.