Wij hopen vandaag en morgen en met de preekbespreking op een gezegende opening van het winterseizoen. Laat het alles ter ere van God mogen zijn. Hem zij alle dank voor wat Hij aan ons geeft! Inmiddels heeft u, als het goed is, de “Startkrant” ontvangen. Ik wil Herma Korevaar nog wel hartelijk bedanken voor de plezierige en betrokken manier waarop zij voor het tot stand komen van de “Startkrant” zorg droeg. Met een vriendelijke groet,

uw ds. J.A.H. Jongkind.