Ga naar de inhoud

Tenslotte

Vergeet u zich vooral niet op te geven voor de openingsactiviteiten bij de start de komende week van het nieuwe winterseizoen! Wij leven van harte mee met de fam. J. van den Bosch- de Groot nu vader De Groot in Brazilië plotseling is overleden. Hij werd 71 jaar. Wij bidden om een gezegende avondmaalsviering. En wij sluiten dit bericht af met de woorden waarmee we de vorige zondag onze preek ook mee hebben afgesloten: “Een reiziger ging op weg. Waar ging hij naar toe? Hij ging naar het Land van Geluk. Maar hij droeg een hele zware rugzak die hem in de weg zat. Iemand zei: Je moet je goud er uit halen; want het Land van Geluk daar telt het goud niet. Maar de rugzak van die reiziger was toch steeds nog te zwaar. Toen raadde iemand hem om zijn medailles er uit te halen. Want het gaat in het Land van Geluk niet om wat je hebt, maar om wat je bent. En dat voelde een stuk lichter. En toen kwam de reiziger dichtbij zijn doel. Hij behoefde alleen de brug nog maar over te steken die over de rivier ging. Meer zodra de reiziger één stap op de brug zette, kraakte die geweldig. En die man was heel bang. Maar er klonk een stem die zei: Wees niet bang. Doe ook uw angst weg. En toen bleek die man ineens aan te zijn gekomen in het Land van Geluk”. “Gij hebt ellendigen dat land, Bereid door Uwe sterke hand, O Israëls Ontfermer”(Psalm 68:5; berijmd). Met een vriendelijke groet,

uw ds. J.A.H. Jongkind.