Wij bereiden ons de komende zondagmorgen samen in de dienst voor op het Heilig Avondmaal. Wij lezen in de gelijkenis van de wijze en de dwaze maagden: “En die gereed waren, gingen met Hem in tot de bruiloft” (Mt.25:10). Als de deur op slot gegaan is, zijn we te laat. Maar nu is het de tijd nog. Om te roepen en te vluchten en tot Christus te gaan. Wij bidden om een gezegende voorbereiding. Wij leven mee met de fam. Bas van Zessen-Maat nu hun opgewekte en hartelijk vader en grootvader, dhr. T.C. van Zessen uit Bleskensgraaf na een korte, maar bange ziekte heen is gegaan. Wij bidden voor de nabestaanden om de troost van Gods nabijheid. Met een hartelijke groet,

uw ds. J.A.H. Jongkind.