Het deed ons goed om u na onze vakantie in de diensten van de afgelopen zondag weer te ontmoeten. God zegene ook in deze tijd en in ons midden Zijn woord. Er zijn vele namen die wij horen klinken. “Klinkende namen” noemen wij die. Maar er is toch maar één Naam. Ik bid, dat de Zoon van God ook voor ons “Jezus”, d.i. de “Zaligmaker van de zonden” mag zijn. En dat we Hem echt als zodanig kennen. En dat Hij voor ons de Beste en de Liefste en de Enige is. Kijk er Zondag 11 van onze Heidelberger nog maar eens op na. Wij waarderen het bijzonder, dat we van onze oud-gemeenteleden Carolus en Sandra Kwakernaak- de Haan, Graveland 5, 2973 AE te Molenaarsgraaf het bericht ontvingen van de geboorte op 25 juli j.l. van hun eerste kindje. Het is een meisje en het heet Sione Julie-Anne. Wij bidden, dat de kleine Sione tot blijdschap van haar ouders en van vele anderen groot worden mag. Met een hartelijke groet aan u en jullie allen,

uw en jullie ds. J.A.H. Jongkind.