We beleven op het moment een echte winter. Heel veel, vooral jonge, mensen genieten daarvan. Maar we denken ook aan degenen voor wie de kou kostbaar en hinderlijk is. Hartelijk wek ik u op om de komende zondag weer trouw naar Gods huis te komen in de beide diensten. God en Zijn woord zijn het waard! Met een hartelijke groet,

uw ds. J.A.H. Jongkind.