“Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en in der eeuwigheid”. (Hebr.13:8)

Met een hartelijke groet en een goede zondag toegewenst!
De kerkenraad