De “Kerkbodes” die uitkomen op D.V. 16 en 23 juli a.s. (dat laatste nummer is een dubbelnummer) wordt verzorgd door diaken P.J. Verwoert. De kopij dient de voorafgaande maandag voor 12.00 uur bij hem binnen te zijn. Met een vriendelijke groet van

uw ds. J.A.H. Jongkind.