“Gewoon gastvrij”; denkt u er voor zondagmorgen aan? We hopen, dat u met elkaar gezegende ontmoetingen hebt. Wij bidden om een mooie zondag. Moge God ons als gemeente en persoonlijk met Zijn woord verblijden en vertroosten. Met een hartelijke groet, m.n. ook voor onze jongeren in afwachting van een belangrijke uitslag of in het “staartje” van hun schooljaar, van

uw ds. J.A.H. Jongkind.