“En als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eendrachtig bijeen” (Hand.2:1). Ik wens u en jullie een gezegend Pinksterfeest toe! Probeert u, m.n. `s morgens, op tijd aanwezig te zijn?! Ontvangt u een hartelijke groet van

uw ds. J.A.H. Jongkind.