We hopen, dat de kinderen uit Oekraïne inmiddels goed zijn aangekomen. We bidden, dat ze hier een gelukkige tijd mogen hebben. Wij bidden ook om wijsheid en liefde voor de gezinnen wier gasten ze zijn. Met een vriendelijke groet,

uw ds. J.A.H. Jongkind.