Ik beperk me in dit “Tenslotte” tot het vermelden van de tekst die als voorbereidingstekst deze week met ons meegegaan is: “En daarna gingen Mozes en Aäron heen, en zeiden tot Farao: Alzo zegt de Heere, de God van Israël: Laat Mijn volk trekken, dat het Mij een feest houde in de woestijn! Maar Farao zeide: Wie is de Heere, Wiens stem ik gehoorzamen zou, om Israël te laten trekken? Ik ken de Heere niet, en ik zal ook Israël niet laten trekken” (Ex.5:1 en 2). Met een vriendelijke groet,

uw ds. J.A.H. Jongkind.