Op het moment dat we dit schrijven moet de ambtsdragersverkiezing nog plaatsvinden. Op het moment dat we dit lezen heeft God vier broeders aangewezen. Want zo mogen we het zien. De broeders die verkozen zijn bidden we veel wijsheid en kracht toe in de overweging om deze roeping aan te nemen. Misschien denkt u wel: “wil ik dit wel of kan ik dit wel?”. Weet u, God zoekt geen geschikte mensen, maar mensen die beschikbaar zijn voor Zijn dienst en het werk in Zijn gemeente van Brandwijk. En weet u wat zo mooi is: u staat er niet alleen voor. In de brief van Paulus aan de Thessalonicenzen staat een geweldige belofte:’ Hij Die u roept is getrouw; Hij zal het ook doen’. Dat deze tekst u mag bemoedigen! Er zijn ook broeders die niet verkozen zijn. U vindt dit misschien een teleurstelling of een opluchting. Niet verkozen voor dit ambt wil niet zeggen: afgewezen. God wijst niemand af. God heeft met ieders leven een plan. Er is veel werk in de wijngaard. Wellicht heeft God een ander plan met u. We bidden u Gods zegen toe en vrede in uw hart. Een ambtsdragersverkiezing is niet alleen een zaak van de kerkenraad, maar het gaat de hele gemeente aan. Mogen deze acht broeders zich gedragen weten door ons aller gebed?
Hartelijke groet,
De kerkenraad