Voor de meeste is de vakantietijd weer voorbij. Ook voor onze dominee. We hopen dat de rust goed is geweest voor hem en zijn vrouw en dat hij met nieuwe moed de herdersstaf ter hand mag nemen. Voor de volgende kerkbode verwijzen we u weer naar de pastorie, wanneer u iets aanlevert. Graag geven we u wat mee uit “Navolging” van Thomas á Kempis: “Leer nu te sterven aan de wereld, om dan met Christus te gaan leven. Leer nu alles te versmaden, om dan vrij naar Christus op te kunnen gaan.”
Een hartelijke groet van uw kerkenraad.