Zondagmorgen was het wel even spannend toen de gastpredikant door wegafsluiting 20 minuten later arriveerde. Wordt het preeklezen? Het is toch allemaal van goed gekomen. Bedankt voor uw geduld. Ter afsluiting een citaat van Bonhoeffer “Moge God ons door deze (vakantie)tijd leiden, maar bovenal, moge Hij ons naar Zichzelf leiden.” Gezegende zondag toegewenst.
De kerkenraad.