Wij leven van harte mee met dhr. en mevr. J. den Hartog-Stuij, nu hun moeder en schoonmoeder, mevr. N. Stuij-Natzijl in “Graafzicht”, ernstig ziek is. Wij denken ook aan dhr. en mevr. Piet en Marianne School-Bakker, nu hun moeder en schoonmoeder, mevr. M. Bakker-Brouwer uit “Graafzicht” op de leeftijd van bijna 94 jaar is overleden. Moge God hen zeer nabij zijn. Met een vriendelijke groet,
uw ds. J.A.H. Jongkind.