Ga naar de inhoud

Tenslotte

“Welzalig is hij die de God van Jakob tot zijn hulp heeft, die zijn verwachting stelt op de Heere, zijn God” (Ps.146:5). Met een vriendelijke groet,
uw ds. J.A.H. Jongkind.