“Mijn God en Koning, ik zal U roemen en Uw Naam loven, voor eeuwig en altijd” (Ps.145:1). Met een vriendelijke groet,
uw ds. J.A.H. Jongkind.