Ga naar de inhoud

Tenslotte

Wij bedanken hierbij allen die vorige week aan de V.B.C. hun medewerking in welke vorm dan ook hebben verleend! Enkele weken geleden is de “Christelijke dogmatiek” uitgekomen van de hand van dr. G. van den Brink en dr. C. van der Kooi. Theologisch geïnteresseerden kan ik deze niet zo heel moeilijke dogmatiek van harte aanbevelen. Ingewikkelde dingen worden er op een betrekkelijk eenvoudige wijze in naar voren gebracht. Een dogmatiek te lezen blijft natuurlijk pittig. Maar wie graag wat meer van de theologie wil weten zou het met dit boek kunnen proberen. Het kost (nog eventjes) €55,-. Maar dan hebt u ook wat. Het ISBN-nummer is 9789023926061. Laat het ons “last but not least” een erezaak zijn om de Heere op de Dankdag voor Zijn trouw en goedheid in Zijn huis te prijzen. Ik mag hopen, dat u het niet overdreven vindt, dat er twee diensten op die dag in onze kerk gehouden worden. “Ga Zijn poorten binnen met een lofoffer, Zijn voorhoven met een lofgezang; loof hem, prijs Zijn Naam. Want de Heere is goed!” (Ps.100:4 en 5). Met een vriendelijke groet,
uw ds. J.A.H. Jongkind.