Niet de dienaar is degene die de zonde al dan niet vergeeft aan de mensen, maar dat doet zijn dienst. De predikant maakt geen scheiding, maar dat doet het Woord zelf. Christus is de eigenlijke sleuteldrager. Hij die gezegd heeft: “Wie u hoort, hoort Mij”. Geven wij ons aan dat Woord over? Of verzetten wij er ons tegen? Denk niet, dat dat wat wij met Gods Woord doen neutraal is. Maar daar worden wij, nu in dit leven ook al en straks voor Gods troon, naar geoordeeld (lees maar wat m.n. Zondag 31 van de “Heidelberger” daarover zegt). Dat is in leven en sterven waar alles om draait. Wie de kerkgang veracht, gaat voorbij aan de poort die tot het paradijs leidt. Dat loopt uit op de dood. Trek het u aan en keer op uw schreden terug! Met een vriendelijke groet,
uw ds. J.A.H. Jongkind.