Het meeste “winterwerk” van de gemeente is weer begonnen. De huisbezoeken gaan binnenkort ook weer van start. Moge God de kerkenraad, maar ook iedereen die een bijzondere taak te vervullen heeft gekregen, zegenen en er alle kracht voor geven. “Maar God zij dank, Die ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus. Daarom, mijn geliefde broeders, wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heere, in de wetenschap dat uw inspanning niet tevergeefs is in de Heere” (1 Cor.15:57 en 58). Met een hartelijke groet,
uw ds. J.A.H. Jongkind.