Wees een trouwe gemeente en leef dichtbij het Woord! Wees gezegend in het overdenken van Zijn rechten en geboden! Met een vriendelijke groet,
uw ds. J.A.H. Jongkind.