Ga naar de inhoud

Tenslotte

Wees een trouwe gemeente en leef dichtbij het Woord! Wees gezegend in het overdenken van Zijn rechten en geboden! Met een vriendelijke groet,
uw ds. J.A.H. Jongkind.