Wij danken Arjan van Rees heel, heel hartelijk voor de prima verzorging van de “Startkrant”. Wij zijn je hier zeer erkentelijk voor. U en jij worden hierbij hartelijk uitgenodigd voor de preekbespreking. Het teksthoofdstuk is Daniël 3. Graag ontmoeten wij elkaar de komende zondag D.V. weer in de beide diensten. En wij schrijven het met hoge letters boven het a.s. winterwerk en al onze andere kerkelijk activiteiten: “Als de Heere het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen zijn bouwers eraan; als de Heere de stad niet bewaart, tevergeefs waakt de wachter” (Ps.127:1). Met een vriendelijke groet,
uw ds. J.A.H. Jongkind.