“Het avondmaalsformulier schildert op een aangrijpende wijze het lijden en sterven van Christus. Zo kunnen we Hem in de meest levende gedachtenis houden. Het gaat van schrede tot schrede, van Zijn geboorte naar het kruis. Je ziet Hem wegzinken onder het oordeel van God. Het is een wonder zo aan Hem te denken, dat Zijn lijden en sterven tegenwoordig is door de werking van Gods Heilige Geest” (Uit: G. Boer: “Het hart naar boven”). Met een vriendelijke groet,
uw ds. J.A.H. Jongkind.