Voor onze Dominee is de vakantie voorbij. Wij hopen dat de rust hen goed gedaan heeft en dat hij de herdersstaf weer ter hand mag nemen.

Namens de kerkenraad een gezegende week en gezegende diensten zondag toegewenst.

De kerkenraad.