Een gelezen citaat van Bonhoeffer:
Heilige Geest, geef mij geloof, dat mij redt van wanhoop
Geef mij de liefde tot God en de mensen,
die alle haat en bitterheid wegneemt.
Geef mij hoop,
die mij bevrijdt van vrees en moedeloosheid.

Namens de kerkenraad een gezegende week en gezegende diensten zondag toegewenst.

De kerkenraad.