Ga naar de inhoud

Tenslotte

Onze vakantie loopt van D.V. 14 juli tot 11 aug. a.s. Wij zijn niet al die tijd weg; maar het is wel fijn, als u in die periode in voorkomende gevallen contact opneemt met de scriba of de wijkouderling. De kopij voor de “Kerkbode” die uitkomt op D.V. 20 juli (dat is een dubbelnummer) vraag ik u beleefd tot uiterlijk 13 juli mij ter hand te stellen. Met een hartelijke groet, mede namens mijn gezin,
uw ds. J.A.H. Jongkind.